Birtok

A Wekler Családi Pincészet szőlőterületei a Pannon Borrégióban, Magyarország két történelmi – Szekszárdi és Pécsi – valamint a legfiatalabb, a Tolnai Borvidékeken – terülnek el.
Az ültetvények tervezésekor a lehető legjobban kihasználtuk a három borvidék adottságait. Szőlészetünk a piaci igényekhez igazodó, a minőségi borszőlő előállítás követelményeinek megfelelő fajtaszortimenttel rendelkezik. Ültetvényeinken a megbízható, jó minőséget adó világfajtáktól kezdve a magyar szakemberek által nemesített magyar szőlőfajtákon át a borvidékre jellemző helyi-, vagy tájfajtákig, hungarikumokig sok szőlőfajta megtalálható, szám szerint 11. Ültetvényeink szerkezete, művelésmódja a fajtának, a termesztési célnak és a gazdaságos szőlőművelés követelményeinek megfelelő. Térállása minden fajtánál 300 cm x 80 cm. A tőkénkénti rügyterhelésből adódó terhelést a fürtválogatással pontosítjuk és korlátozzuk. A szakszerű és gondos műveléssel, az agrár-környezetgazdálkodás követelményeit betartva arra törekszünk, hogy borászatunk számára minden évben a lehető legjobb és állandó minőségű alapanyagot biztosítsuk minimális vegyszerfelhasználás mellett. Minden ültetvényünkre jellemző a magas napsütéses órák száma, mely kedvező esetben több mint 2100 órát jelent évente. A szélsőségektől mentes, kiegyenlített, nyáron meleg, télen enyhe klíma biztonságossá és tervezhetővé teszi a szőlőművelést. Valamennyi területünk talaja „barna erdőtalaj”. Mecseknádasdon ennek a talajtípusnak a meszesebb, Kismórágyon és Alsónánán az agyagosabb változatai jellemzőek.

Trieb-dűlő – Mecseknádasd, Pécsi borvidék

Mecseknádasd történelmi gyökerei egészen a Római Birodalomig nyúlnak vissza. A településen haladt át a Sophianét (Pécs) Aquincummal (Óbuda) összekötő fontos út. Egészen eddig az időig visszavezethetően folyamatosan végeztek szőlőtermesztési tevékenységet a faluban. Az első írásos emlék a faluról egy II. András Árpád-házi király által 1235-ben kiadott birtokadományozási okiratban található. Ebben az okiratban említik a terra Britanorum de Nadasth – “nádasdi Brittek földjét”. A megnevezés egy Szent István korabeli legendás történetre utal, miszerint a két angol herceg, Edmund és Edvard trónviszályokat követően Magyarországra menekült, Államalapító királyunk pedig menedéket és birtokot adományozott nekik Nádasd területén. Edvard feleségül vette István király lányát, Ágotát és Nádasdon született meg gyermekük, Margit, aki később Skócia védőszentjeként, Skóciai Szent Margit néven vált ismertté. A településen egészen a török felszabadító haborúkig virágzott a borászati kultúra. Evlia Cselebi török utazó még a törökök által megszállt faluról való megemlékezésében is kiemeli a gazdag szőlős- és gyümölcsöskerteket. A felszabadító háborúk viszontagságai, majd az azt követő pestisjárványok hatására Nádasd népessége a XVIII. század elejére mélypontjára süllyedt. Az 1700-as évek során német lakosok nagy számú, szerveztt letelepítésével pótolták a lakosságot. A telepesek elsősorban Spessart, Hessen, Bajorország és a komoly szőlőművelési hagyományokkal rendelkező, Felső-Rajna vidékéről érkeztek. A terület kiváló adottságait kihasználva a betelepült németek újra felvirágoztattták a helyi szőlőtermesztést és borászatot. A nádasdi bor ezután, az Osztrák-Magyar Monarchia idejére birodalomszerte ismertté vált.

A Pécsi borvidék a Mecsek déli lejtőin, egészen Mohácsig húzódik. 823 hektáron terül el, klímája mediterrán. A Villány–Siklósi borvidéknél is forróbb, szárazabb, sok a napsütés, hosszú a tenyészidő. A Mecsek óvó hatása miatt még 440 méteren is találunk szőlőt. Természeti csapások közül itt is leginkább az aszályt kell számításba venni. Termőtalaja a különböző vulkáni eredetű alapkőzeteken található löszre, illetve pannon homokra rakódott barnaföldek, barna erdőtalajok. Remek fehér szőlők teremnek errefelé. A Pécsi Borvidéken elterülő ültetvényeink az észak-déli irányú domboldal felső harmadán helyezkednek el, déli, dél-keleti, keleti fekvésben. Ezekről a területeinkről kiváló minőségű, karakteres savgerinccel rendelkező, tüzes, illatos és zamatos fehérboraink alapanyagát szüreteljük. A Pécsi Borvidéken a hagyományoknak és a borvidék jellemzőinek megfelelően a fehér borszőlőfajtákat ültettük el, úgy, mint: Sauvignon Blanc, Pinot Blanc, Szürkebarát, Olaszrizling, Zenit, Muscat Ottonel, Cserszegi Fűszeres. A 25 hektáron elterülő fehér borszőlő ültetvényben szintén 300 cm x 80 cm-es térállás mellett, középmagas kordon művelésmódot alkalmazunk, a Pinot Blanc, a Szürkebarát, a Sauvignon Balnc, a Zenit és az Olaszrizling fajtáknál váltócsapos metszéssel. A Cserszegi Fűszeres és a Muscat Ottonel fajták esetében egyszálvesszős ernyőművelést választottunk.

Kürtöshegy – Alsónána, Szekszárdi Borvidék

A Szekszárdi borvidék az egyik legősibb bortermelő terület, ami a római korig tekint vissza. Szekszárd körül vannak a legnagyobb szőlőtermelésre alkalmas területek, így a borvidék a városka nevéhez kötődik. Erre a területre az enyhe tél, csapadékos tavasz, száraz nyár, valamint napfényben gazdag, hosszú az ősz jellemző. Talajszerkezete vastag, szélfútta lösz, mely olykor a 30 méter magasságot is eléri. A Szekszárdi Borvidéken lévő szőlőtábláink a Kürtös-hegy gerincén, platóján helyezkednek el, enyhe déli lejtéssel. A kitettség (a nap beesési szögének megnövelésével) alkalmassá teszi a területet kiváló minőségű, testes, színanyagokban gazdag, harmonikus és bársonyos savösszetételű Szekszárdi vörösborok (Cabernet Franc, Merlot, Kékfrankos, Kadarka, Pinot Noir), valamint az optimális tőketerhelés és a szüreti időpont helyes megválasztásával illat- és zamatanyagokban gazdag rosé borok előállítására. A Szekszárdi Borvidéken lévő területeinket guyot- és középmagas kordon művelésben, váltócsapos metszéssel műveljük.

Kardosvölgy – Kismórágy, Tolnai borvidék

Kismórágyon, a Tolnai borvidéken elterülő szőlőföldjeink a Szekszárdi borvidék közvetlen szomszédságában találhatóak, csupán 6 méter választja el őket a Küsrtöshegytől. Ebből kifolyólag a terület adottságai a talaj, mikroklíma és napsütéses órák száma tekintetében teljes mértékben megegyezik a szomszédos földekével. A Kardosvölgyben Portugieser, Pinot Noir, Merlot és Kekfrankos fajtájú szőlőt művelünk. Ezen területek termését egyelőre szőlőként értékesítjük.